Část Hundshübel

Část Hundshübel leží v západní části okresu Erzgebirgskreis v blízkosti hranice k okresu Vogtland na silnici B169. Vesnice má nádhernou polohu. Z jedné strany ji rámují lesy, na její jihovýchodní straně pak leží přehrada Eibenstock. Z nejvyššího bodu obce, který se nazývá Viechzig, se nabízí krásný výhled přes přehradu Eibenstock až na hřeben Krušných hor s vrcholem Auersberg.

V roce 1995 oslavila vesnice své 460. výročí. Obec byla založena z Eibenstocku v první polovině 16. století, pravděpodobně z nařízení větve rodu von Trettau, která od roku 1425 vlastnila panství Schwarzenberg. V tomto období rostl díky hornické činnosti velmi rychle počet obyvatel západního Krušnohoří. Ještě dnes lze v okolí rozpoznat zbytky bývalého dolu. Místní kostel má více než 200letou historii.

Část Hundshübel nemá žádnou vysloveně průmyslovou a obchodní zónu, disponuje však velmi dobrou infrastrukturou. Proto se zde usídlilo mnoho poskytovatelů služeb a živnostenských provozů. Staré zavedené řemeslné a živnostenské podniky i různé nově založené firmy se v posledních letech těší pozitivnímu rozvoji.

Nádherné turistické trasy kolem obce i podél břehů přehrady nabízejí skvělé možnosti k odpočinku. Velké oblibě se těší dvě Kneippovy stezky na Viechzigské okružní trase (Viechzigrundwanderweg) a na Mariánské trase (Marienweg).

Zajímavým cílem pro mnoho zájemců je i krušnohorský nádenický dům, takzvaný "Nadlerhaus" (dům Nadlerových) s vlastivědnou výstavou. V bývalé budově školy se nachází školka a byty. V souvislosti s reformou obecních územních celků se Hundshübel stal v roce 1999 částí obce Stützengrün.

Část Lichtenau

První doložená zmínka o obci pochází z roku 1350. V roce 2000 tedy část Lichtenau oslavila své 650. výročí.

Co se týče podoby obce, je Lichtenau rozptýlenou vesnicí. Její obyvatelé se věnovali zejména zemědělství. Celá pozemková plocha vesnice zaujímá rozlohu 620 ha, z toho připadá 100 ha na les a více než 500 ha na zemědělskou užitnou plochu. Nejvyšší bod vesnice leží ve výšce 666 m n. m. Jižní okraj lichtenauského katastru hraničí se silnicí B169.

Až do roku 1843 spadalo Lichtenau pod obecní úřad Wiesenburg, poté přechodně pod úřad Kirchberg a pak od roku 1873 pod hejtmanství, resp. okres Zwickau (Cvikov). V roce 1953 bylo Lichtenau přiřazeno okresu Aue. Od 1. ledna 1996 je částí obce Stützengrün.