Základní škola Stützengrün

ředitel Lutz Rößel
Schulstraße 43
08328 Stützengrün
Německo

telefon: 0049 37462 3765
fax: 0049 37462 29622

Kontakt a další informace na stránkách:
www.angelius.lima-city.de/gss/index.php

Školní družina "SpieleSpaß"

vedoucí paní Motrunitsch
Schulstraße 43
08328 Stützengrün
Německo

telefon: 0049 37462 29623
fax: 0049 37462 282398
e-mail: hort.grundschule(at)gmx.de

Poloha
Instituce se nachází v krásné poloze na úpatí Kuhbergu v Krušných horách. Naše obec leží v nejjižnějším cípu okresu Erzgebirgskreis, v bohatě zalesněné oblasti na hranicích s okresem Vogtland (Fojtsko) a v bezprostřední blízkosti největší sladkovodní přehradní nádrže v Sasku. Spádová oblast družiny zahrnuje obce Schönheide a Stützengrün s částmi Hundshübel a Lichtenau. Největší část tvoří děti, které dojíždějí. Do školy přijedou autobusem a odpoledne mohou stejným způsobem odjet domů.

Informace
Školní družina byla nově postavena v roce 2015 a je přičleněna k Základní škole Stützengrün. Je přístupná přes vlastní hlavní vchod z parkoviště nebo spojovací chodbu ke škole. Vychovatelky děti rády doprovodí alespoň malou část jejich cesty životem. Kromě zábavy, her, klidu a pohody si zde děti mohou i udělat domácí úkoly. Družina je přičleněna k základní škole, takže je možné neustále udržovat kontakt s učiteli.

Otevírací doba
během období školního vyučování:
pondělí až pátek vždy od 6.00 hod. do začátku vyučování a od konce vyučování do 16.30 hod.
o prázdninách:
pondělí až pátek vždy 7.00-15.30 hod.

Skupiny
Instituce nabízí v současné době místo pro až 195 dětí, které jsou rozděleny do 8 kmenových skupin, péče o ně se však na tyto skupiny neomezuje. Každá skupina má svou vlastní hlavní vychovatelku. Děti se mohou během dne vždy samy rozhodnout, v jaké místnosti a u jaké vychovatelky chtějí trávit čas.

Prostory
Družina dětem nabízí sedm tematických místností (stavební, experimentální, odpočinková, kreativní, pohybová a divadelní místnost plus bufet), kde se mohou věnovat pohybu, kreativnímu tvoření, stavění, pokusům, odpočinku, vaření a pečení či hře se ztvárňováním různých postav. Navíc jsou ještě ve školní budově odpoledne k dispozici dvě třídy. Velkoryse uspořádané místnosti mají velká okna, která vedou do širé krajiny.

Tým
Do týmu patří devět vychovatelek se státní atestací a naše vedoucí, paní Motrunitsch. Dvě kolegyně mají navíc ukončenou doplňkovou kvalifikaci v oboru léčebného vychovatelství se státní atestací. Další dvě kolegyně získaly doplňkovou kvalifikaci jako vedoucí praxe, a jsou tak kontaktními osobami pro všechny praktikanty.

Hlavní snahy
Vychovatelky chtějí dětem během jejich pobytu v instituci poskytnout v přátelské atmosféře a prostřednictvím laskavého, avšak důsledného přístupu tyto možnosti:

  • rozvoj vlastní samostatnosti
  • prostor pro individuální potřeby a zájmy
  • možnost navazování rozmanitých kontaktů s dětmi různých věkových skupin
  • výchovu v sebevědomé lidi se solidárním smýšlením
  • akceptování náboženských zkušeností
  • možnost pracovat pod dohledem a s pomocí na domácích úkolech
  • pomoc a poskytnutí podnětů k samostatnému používání, prohlubování a upevňování znalostí, schopností a dovedností ze školního vyučování při hrách, tvoření, kreslení atd.

Ke stažení