Průmyslová a obchodní zóna Stützengrün u silnice B169

Po vzoru západních spolkových zemí vznikla na okraji obce Stützengrün uzavřená průmyslová a obchodní zóna. Byl pro ni vyhrazen pozemek o rozloze asi 7 ha severně od silnice B169. Tento nově vystavěný komplex má pro Stützengrün několik výhod:

  1. menší zátěž pro obytné oblasti
  2. tvorba nových pracovních míst
  3. vzhled obce nekazí stará technika a zchátralé budovy

Ke vzniku prvních továrních hal vedla dlouhá a trnitá cesta. První rozhodnutí ke zřízení průmyslové a obchodní zóny padlo 11. července 1990. Bylo zapotřebí mnoha zasedání obecní rady a dalších rozhodnutí, než bylo možné předat všechny podklady vládními prezidiu v Chemnitzu a zemské vládě v Drážďanech. 23. prosince 1992 byla stavba průmyslové a obchodní zóny nejprve zamítnuta. Obecní rada proto podala 4. ledna 1993 proti zamítavému rozhodnutí odvolání. Konalo se mimořádné zasedání. Výsledek tohoto zasedání vzbudil opět naději. Průmyslová a obchodní zóna dostala zelenou. Stavba byla zahájena 8. června 1993. Sídlo zde nalezlo osm firem. Dvě z těchto firem se již rozšířily a vystavěly nové tovární haly. Další stavební opatření jsou aktuálně v plánu.